logo
Club Crisol Internacional
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Orihuela Costa
logo
Club Crisol Internacional
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Orihuela Costa
Centro Cívico “Alameda del Mar”
C/ Santa Alodia, 1 - 03189 Orihuela Costa
BELANGRIJKE INFORMATIE


JAARLIJKSE VERGOEDING

Langs deze weg verzoekt het bestuur alle Crisol leden om hun contributie voor het lopende jaar, ten bedrage van 15.00 €, tijdens de eerste drie maanden van het jaar te voldoen. U wordt tevens verzocht uw "NIF/NIE" nummer mee te brengen. Club Crisol staat niet in voor haar leden i.v.m. het vergoeden van enigerlei schade of letsel dat zij of een ander veroorzaakt hebben tijdens activiteiten of bijeenkomsten van de club. Elk lid dient zich zelf voor deze voorvallen in te dekken of te verzekeren.

E-MAIL

We vragen onze leden, gezien de omstandigheden, ons hun huidige e-mailadressen mede te delen. Sommige adressen zijn onjuist of verouderd, of die server weigerd door overschrij­ding van de capaciteit, het bericht te aanvaarden. We willen graag onze leden over onze (ad hoc) activiteiten informeren en daarvoor is het e-mail media zeer geschickt. Maar dit werkt alleen als de e-mail-adressen actueel en correct zijn. De onjuiste e-mail-adressen zijn ons bekend, maar kunnen, vanwege privacy niet worden gepubli­ceerd. Controleer uw gegevens en laat ze ons weten per e-mail: info@clubcrisol.es of in het Centro Civico. Dank voor uw begrip.

REISVOORWAARDEN

Normen. Bij het intekenen voor een reis wordt een voorschot van 50% van de reiskosten gevraagd. De rest van het bedrag zal 15 dagen voor het vertrek worden betaald. Indien de deelnemer zonder grondige reden aan de reis niet deelneemt, en de club Crisol noch de deelnemer zelf een vervanger vindt, wordt 30% van de reis ingehouden.

Importante / Important / Wichtig / Belangrijk
!!concepto / purpose / Verwendungszweck / aanwending!!
 
NOMBRE, APELLIDOS Y VIAJE
 

SWIFT / BIC IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta
CAHMESMMXXX ES12 2038 3207 1560 00340623

Asociación Crisol Internacional